Скара на брод не е добра идеја

Може да ви се излади предвреме.