Скијачот се залета надолу а не го познава добро теренот

Снегот може вешто да сокрие неочекувани работи. Скијачов невниманието го чинеше скршена нога и перфориран бел дроб. Добро е што помина и само со толку.