Скијам како молња (виц)

– Како си помина на скијање?
– Што да ти кажам, на скиите сум како молња.
– Како така?
– Секој пат во различно дрво.