Скокање банџи (виц)

– Мамо, мамо, ќе ме пуштиш ли на банџи?
– Во никој случај!
– Но зошто!? Сите мои другари ќе одат.
– А, другарите ако ти речат да скокнеш од некој мост, ќе скокнеш ли, а?