Скокачот со стап им покажа на другарите колку е лесно да се помине преку потокот

Кога ја знаеш техниката, сѐ зависи само од квалитетот на стапот.