Скржавецот не сака да плати паркинг, а вработените не сакаат да го пуштат да излезе без пари

На крај инаетот победи а всушност повеќе изгуби отколку што доби.