Слаткото мајмунче точно знае каде му е местото

Животните се приврзуваат за луѓето повеќе од што тоа го правиме ние меѓу себе.