Шлеп службата во Лондон автоматски си додава работа

Да го однесе ова, па ќе се врати по другите.