Шлеп службата во Унгарија е скапа, но пријателка треба да служат за нешто

Зошто да плаќаш служби кога имаш пријатели кои веднаш ќе ти завршат работа.