Слонот го блокирал патот не затоа што залутал, туку имал добра причина за тоа

Изгледа ја намирисал шеќерната трска, па дошол на десерт.