Слонот на брзина смисли решение како возбудената туристка да не му се качи на грбот

И пушти една предупредувачка димна бомба право на носот 🙂.