Смешен скок во вода со лизгање

Да сакаше толку јак да му испадне скокот немаше да успее.