Смешна шега со другарот, кој влезе да се олесни во полско WC

Не беше ни свесен дека му се спрема завера, па го фатија внатре во најлошиот можен момент.