Смешна скриена камера: Слеп човек со стап им ги крeвa фустaнитe на жeнитe

А како да му се налутат, кога е „слеп“ и ништо не видел?