Смешна автомобилска брканица на улица, додека другите чекаат на црвено

Од инаетот не се бега, особено ако е голем како тој на возачот на синиот автомобил.