Смешна борба за паркинг место, а одоколу има уште 2 слободни

Кога двајца инаетчии ќе се соочат меѓу себе, резултатот мора да е смешно видео.