Смешна другарска шега на трамболина

Едниот другар седи со скрстени нозе, додека другиот како да игра кошарка со него, се додека не дојде моментот.