Смешната реакција на кучето на магионичарскиот трик со топче на сопственикот

Каде исчезна? Ти што го гледаш видеото, да не го виде?