Смешно бегство од полицијата со моторизирана рикша

Ги надмудри двата полицајци и тој што го бркаше со автомобилот и тој што беше пешки.