Смешно будење на другарката, која задремала додека се сонча на јахтата

Идејата беше видеото да биде симпатично, а не смешно, но Марфиевите закони си важат во секоја ситуација.