Смешно играње лист, камен, ножици со пластична туба

Едниот од играчите постојано губи и собира нервоза во себе…