Смешно, принудно кочење на камионот во место

Не е до камионот, до мостот е!