Смири се жено!

Оваа да не ти е дома! Ќе се криеш под креветот и кога ќе ти вели излези, ти ќе велиш е нема, јас сум маж и не слушам жени :).