Снајди се па живеј: Правилно држење безбедна комшиска дистанца

И да сакаат да се доближат повеќе не можат затоа што оградата им пречи, но нема ни потреба.