Снаодлива мајка најде начин како да го фати синот кој се враќа доцна

И таа некогаш била млада, но сепак кога ќе станеш родител работите ги гледаш поинаку.