Со 3 чинии семки можете да снимите возбудлив филм во дворот, ако сте мајстор на својот занает

Овој краток филм се вика „Game of Seeds“, а буџетот за филмот е цели 100 денари.