Со еден удар, двајца на асфалтот!

Како онаа народната, со еден куршум, два зајака :). Прашањето е дали тој има премногу силен удар или овие двајцата се многу нежни мажи?