Со малку боја, работата како рушач на стари градби станува многу позабавна

Дури е забавно и за гледање од страна, како змејот ја јаде зградата.