Со овој автобус секогаш се стигнува 15 минути порано на работа

Освен еднаш.