Со свој стап по глава

Пијаната глава можеби сега, после ова, побрзо ќе отрезни.