Со ваква опрема во домот, самоизолацијата за празниците може да почне уште веднаш ако сака

Некои луѓе купуваат тоалетна хартија а некои…