Соблекување на лента за трчање не е добра идеја

Плавушата дури и направи „експеримент“ за да го докаже тоа.