Сонувал дека доцни за на работа (виц)

Вработен во администрација им раскажува сон на колегите:
Вчера бев задремал и сонувам дека доцнам за на работа. Боже каков стрес, почнав да брзам, да паничам, што ако задоцнам да си ја откуцам картичката на влез и наеднаш се разбудив и ми олесни на душата, јас веќе сум бил на работа.