Сообраќајна загатка на крстосница со 3 пата: Можете ли да ја решите?

Обична раскрсница во форма на буквата Y. Се движите како што е прикажано на сликата, дали сте должни да вклучите лев трепкач во оваа ситуација?

Задачата може да ги збуни и поискусните возачи, затоа што личи премногу едноставно, но дали е? Повелете одговорете ја и сами: