Сообраќајот во Монголија малку потсетува на Македонија

Според квалитетот на патиштата тука некаде сме.