Сопругата признава со колку мажи била (виц)

– Сега, кога веќе сме во брак, може да ми кажеш со колку мажи си
била?
– Не, нема, ќе ми се налутиш.
– Нема да ти се налутам, ти ветувам.
– Добро – пет.
– Е добро де, не е страшно јас да сум петиот.
– Не, ти си третиот…