Сопственкот го оставил Џони сам во автомобилот, а Џони направи голема беља

Да биде трагедијата поголема, сопственикот го оставил само за кратко, да подигне една пратка.