Совесниот таксист прво ги дезинфицира патниците пред да ги качи во возилото

Кога професијата не ви дозволува работа од дома, а вие сте клучен играч во компанијата, понекогаш мора да користите такси услуги. Ако веќе мора да бирате, колку попараноичен таксист, толку подобро :).