Совет за дами во 7 чекори: Како да привлечеш маж (виц)

Направете ги следните 7 чекори по ред:
1. Преместете ја фотелјата централно во собата, свртена кон телевизорот.
2. Пуштете спортски канал.
3. Отворете едно пиво и поставете го на масата пред фотелјата.
4. Направете еден голем куп од мешани мезиња на масата.
6. Отворете ја вратата на станот.
7. Почекајте.