Современ руски поп оди на работа

Медиумите го нарекоа „Робопоп“ а неговото име е Петр Мазетов, има 50 години и е игумен на манастирот во селото Костилево. Отецот им го купил моноциклот на локалните деца, а ова бил моментот кога им го носел. Тој сакал по пат да научи како се вози, за да може потоа да ги научи и децата.