Современа професија (виц)

– Што работиш?
– Јас сум Personal assistant of the executive technical head manager.
– А на македонски?
– Му го подавам алатот на мајсторот.
– Значи чирак.