Современа верзија на Ромео и Јулија

Ако оригиналниот Ромео умрел труејќи се, овој за малку ќе умреше качувајќи се на терасата.