Современа, зимска и авто-мото верзија на приказната за дедото и репката

Интересно е како им дошла идејата на ваков начин да ја извлечат репката тешка неколку тони.