Современо деца не може да сфати како работи клучот за отворање конзерви

Ако не е просто и на едно копче како што се телефоните, не го разбира :).