Спасувањето на палавото дете, кое се нашло во безизлезна ситуација

Како детето завршило да стои на шипка на фасадата на зградата, само тоа си знае, а ова е акцијата за неговото спасување.