Специјалците во Русија се малку поинакви од оние во други земји

Се познава дека девојката е многу спретна со рацете… кога станува збор за оружје.