Спиеш ли мирно Меси?

Сите тренинзи се откажани на неопределено време, но фудбал може да се тренира и дома и тоа многу професионално.