Според реакцијата дамата никогаш повеќе нема да се раздели од земјата

Дури и ние ѝ поверувавме дека е „готова“.