Србинот заспал седејќи и нема жива сила која може да го разбуди

„Да није мртав брате?“