Среќлија менува гума на патот

Лошо ја наместил дигалката, но не е проблем кога си има среќа човекот.